W celu zarejestrowania reklamacji w naszym sklepie prosimy o przesłanie maila na adres reklamacje@forol.pl

W przesłanym mailu prosimy o zawarcie wszystkich następujących informacji:

- Dane adresowe,
- Dane kontaktowe - nr telefonu lub mail,
- Nr zamówienia,
- Data otrzymania produktu,
- Data ujawnienia wady,
- Dokładny opis uszkodzenia,
- Żądanie (naprawa/wymiana/zwrot pieniędzy),
- Opcjonalnie zdjęcia - usprawni to przebieg reklamacji.

Po otrzymaniu maila zarejestrujemy Państwa reklamację i prześlemy dalsze instrukcje.

Podstawowe warunki reklamacji obuwia

W przypadku pojawienia się w zakupionym towarze, w okresie 12 miesięcy (okresie domniemania istnienia wady w chwili wydania towaru) od otrzymania produktu, klient ma prawo daną wadę reklamować.
Po okresie 12 miesięcy (okresie domniemania istnienia wady w chwili wydania towaru) i przed 24 miesiącem do złożenia reklamacji wymagane jest udokumentowanie (opinia rzeczoznawcy), że produkt posiadał wadę w chwili wydania towaru.
Wada oznacza zmianę cech towaru, której powodem jest użycie nieodpowiedniego, bądź złej jakości materiału, niewłaściwej technologii, bądź złego rozwiązania konstrukcyjnego.

Nie uważa się za wadę takiej zmiany, która pojawiła się w okresie gwarancyjnym, a której powodem jest naturalne zużycie (np. starcie spodów obuwia, wytarcia wkładek i wyściółek, odkształcenia spowodowane złym dopasowaniem obuwia do stopy, odbarwienia będące skutkiem przemoczenia lub przepocenia, uszkodzenia mechaniczne: obicia, otarcia, pękanie powłoki lakierowanej, drobne powierzchniowe pękanie lica skóry lub powłoki kryjącej laminowanej w miejscach zgięcia buta, wykwity i ślady po przemoczeniu skóry), niewłaściwe użytkowanie, pranie w pralce, niedostateczna pielęgnacja, naturalne zmiany materiału, z którego towar został wyprodukowany lub uszkodzenie spowodowane przez użytkownika, bądź osoby trzecie.

Za wadę mechaniczną uznaje się: zniszczenie, rozklejenie na wskutek prania obuwia w pralce, przetarcie zapiętków od zakładania lub zdejmowania butów nierozsznurowanych, zapadanie się pięty z powodu punktowego obciążenia podeszwy np. podczas kierowania samochodem, noszenie obuwia niedokładnie/luźno zasznurowanego, co w konsekwencji powoduje przetarcie zapiętków.

Reklamacja uważana jest za poprawną, jeśli reklamowany towar jest kompletny oraz spełnia podstawowe zasady higieniczne. Klient ma obowiązek przedłożyć reklamowany towar czysty, bez zabrudzeń oraz higienicznie nieszkodliwy. Firma ma prawo nie przyjąć do reklamacji towaru, który nie spełnia podstawowych zasad higienicznych.
Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 14 dni od daty jej złożenia.